FAA için Kanadalı ATPL doğrulayarak

İsveç vatandaşları uçakta bulundukları İçin İsveçli Statens Haverikommission (SHK) soruşturmaya akredite bir temsilci atadıklarını bildirdi. Uçuş ekibi üç pilottan oluşuyordu: bir eğitmen (42, ATPL, toplam 12.000 saat, tipte 6.600 saat), bir kaptan (50, ATPL, toplam 11.600 saat, tipte 5.469 saat) ve bir f/o (48, ATPL ...

Vurularak düşürülen uçağın ön raporu yayımlandı